Akademia Kreatywnego Wypoczynku

przed zakupem

Bezpieczeństwo organizacji imprez

Wszystkie imprezy, które organizuje i zamieszcza w swojej ofercie Akademia Kreatywnego Wypoczynku są zawsze przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, pożarowymi, sanitarnymi i innymi. Dobieramy kadrę z największą starannością. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych opiekunów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i doświadczenie pedagogiczne, są w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom i realizować założenia programowe naszego biura. Najczęściej są to nauczyciele, instruktorzy sportowi, instruktorzy harcerscy, a także kierownicy i wychowawcy kolonijni, którzy zapewniają uczestnikom troskliwą opiekę.

Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa dziecka w imprezie jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz wpisanie do niej poprawnych danych i wszystkich uwag dodatkowych (w szczególności dotyczących zdrowia). Pozwala to zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, co jest dla nas kwestią kluczową.

Wyposażenie

Każdy uczestnik imprezy powinien zabrać ze sobą:

• Ważną legitymację szkolną.

Ze względu na to, że programy naszych imprez są bardzo różnorodne i realizowane zawsze z jak największą intensywnością, dzieci powinny mieć także w swoim wyposażeniu:

• strój kąpielowy i klapki, nakrycie głowy, krem ochronny,

• strój sportowy, w tym sportowe obuwie,

• podręczny plecak, wygodne obuwie na grubej podeszwie (przydatne na piesze wędrówki),

• kieszonkowe na własne wydatki oraz na wydatki programowe, jeżeli są one umieszczone w ofercie.

Podróż

Przywóz i odbiór dzieci we własnym zakresie.

Zakwaterowanie

Nasz obiekt spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz ma aktualne zezwolenia Państwowej Straży Pożarnej. Infrastruktura jest przystosowana do realizacji programu obozów młodzieżowych i kolonii. Umożliwia zabawę oraz bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Kwaterując uczestników uwzględniamy zawsze aktualne wytyczne sanitarne, mówiące m.in. o maksymalnej liczbie osób w pokoju.

Pieniądze i rzeczy wartościowe

Sugerujemy przekazanie po przyjeździe na miejsce wypoczynku pieniędzy i rzeczy wartościowych (aparatów telefonicznych i fotograficznych, nośników muzycznych i gier elektronicznych) wychowawcom. Rzeczy te umieszczone zostaną w bezpiecznych depozytach. Uczestnicy będą mieli do nich w miarę możliwości nieskrępowany dostęp.

Regulamin Kolonii i Obozów

Wszystkie kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez Akademię Kreatywnego Wypoczynku mają swój regulamin (warunki uczestnictwa).  Uczestnicy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz zobowiązują do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rażące naruszenie regulaminu (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się z miejsca zakwaterowania, sprowadzanie niebezpieczeństwa na uczestników kolonii, inne naruszenie przepisów) może skutkować wydaleniem z imprezy na koszt rodziców.

Program, wycieczki fakultatywne

Odbywają się dla min 15 osób i są dodatkowo płatne na miejscu u opiekuna grupy. Bez względu na sposób
zapłaty Organizator nie może zagwarantować, że wycieczki odbędą się. W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zmianie, lub wycieczka może zostać odwołana.

Wyżywienie

Wszystkim uczestnikom obozu serwowane będą domowe posiłki w jadalni znajdującej się na terenie ośrodka (3 posiłki dziennie oraz podwieczorek – śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego). W przypadku diety dopłata 20 zł/os za każdą dobę pobytu. Napoje do posiłków oraz wodę lub sok ogólnodostępny dla uczestników.

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy którzy przyjeżdżają na obozy i kolonie do Akademii Kreatywnego Wypoczynku są ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę  5.000,00 zł.

Ogólne warunki uczestnictwa

Wszystkie imprezy turystyczne Akademii Kreatywnego Wypoczynku są zgodne z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz opierają się na Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy.

wybierz turnus:

Obóz Tenisowy - Dostępne terminy

Aktywny wypoczynek z nauką i doskonaleniem gry w tenisa.

Obóz Rekreacyjno-sportowy - Dostępne terminy

Wakacyjny relaks i aktywne spędzanie czasu.

Obóz Piłkarski - W przygotowaniu

Intensywne treningi piłkarskie z doświadczoną kadrą trenerską.